Adaptační kurz

V úterý 10.9. 2013 absolvovala třída 1.A se svou třídní a metodičkou prevence adaptační kurz v prostorách školy. Lektorka občanského sdružení "Život bez závislosti" jim připravila zajímavé soutěže a akce.