Adaptační kurz 1.A

Ve dnech 16. - 18. září vyrazila třída 1.A se svojí třídní učitelkou Mgr. H. Hrabovskou a Mgr. A. Šarešovou do přírody. V krásném prostředí kousek od Vraného n. Vl. prožili seznamování s novými spolužáky formou zajímavých her a soutěží. Na závěr kurzu navštívili elektrárnu ve Vraném n. Vlt.