Chystáme volby do školské rady

Vážení rodiče a studenti,

v tomto školním roce končí funkční období školské rady. Zájemci o kandidaturu do nové školské rady z řad rodičů i zletilých žáků se mohou nahlásit na e-mailové adrese lebedova@spszem.cz do 19. 10. 2017.
Ve své nabídce uvádějte: titul(y), jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, vzdělání, povolání, důvody, které Vás vedou ke kandidatuře do školské rady, uvítáme i záliby (dle Vašeho uvážení).

Seznam kandidátů – v sekci „Školská rada“

Kandidati do školské rady z řad žáků zasílají svým voličům tento vzkaz.