Dvě Prahy

Dvě Prahy umožňují porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích. Dnešní stav Prahy s plány a mapami z let 1842, 1884, 1920-1924, 1938 a 1944 nebo černobílým a barevným ortofotem od roku 1938 až do současnosti.

http://www.dveprahy.cz/