Exkurze - Hornický skanzen Mayrau

V obci Vinařice u Kladna jsme navštívili unikátní Hornický skanzen Mayrau, kde nám bylo předvedeno, jak se v prostorách bývalého dolu těžilo černé uhlí. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka byla směrována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Studenti byli nejdříve poučeni o provozu na dole a následně měli možnost projít si geologickými sbírkami, sbírkami dýchacích přístrojů a vrtacích zařízení, cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu, dále si pak prošli cvičnou štolou, aby měli lepší obrázek o tom, v jakých podmínkách se museli havíři i důlní měřiči pohybovat. V neposlední řadě se též seznámili s důlně-měřickou sbírkou geodetických pomůcek a map používaných zde na dole.