Exkurze Jáchymov

Žáci 1. ročníku navštívili 2. a 3. května 2018 město Jáchymov a jeho okolí. Historie Jáchymova je spjata především s těžbou nerostných surovin (stříbro, kobalt či uran), přičemž v současnosti je hornická kulturní krajina Jáchymovska považována za jednu z nejvýznamnějších oblastí montánního dědictví v Evropě, což dokládá i její nominace na Seznam světového dědictví UNESCO.

Navštívili Národní kulturní památku Věž smrti v Ostrově (okres Karlovy Vary), kde proběhla beseda s pamětníkem, přeživším z pracovního tábora Rovnost a tábora „L“, panem Cibulkou. Dále navštívili hornický skanzen Štola č. 1 a muzeum Královská mincovna v Jáchymově, kde se dozvěděli jak o těžbě nerostných surovin, tak o pracovních podmínkách horníků v podzemí. Druhý den prošli naučnou stezku Jáchymovské peklo, která vede okolím Jáchymova a dokumentuje nápravně pracovní tábory z 50. a 60. let 20. století. Na této stezce měli mimo jiné žáci možnost zhlédnout obnovené fragmenty tábora Svornost, nahlédnout do jeho původní zachované korekce nebo navštívit pietní místo „skautský kříž“, věnované vězněným členům tohoto spolku.