GIS Day a DOD 2015

V sobotu 5.12. 2015 jsme pro veřejnost otevřeli školu v rámci GIS Day a dne otevřených dveří. Od 9. hodiny si návštěvníci prošli jednotlivá stanoviště v rámci připravené zeměměřické soutěže - odhadovali a měřili úhel, délku a výšku, podle příruční GPS vyhledali ukrytý předmět a shlédli let dronu, který pořizoval zajímavá data. Ve škole pak zájemci obdrželi informace o studiu na naší škole, ověřili si tělesnou zdatnost v posilovně, v PC učebnách kreslili mapy, vyhledávali body podle souřadnic, tvořili tematické mapy v rámci GIS. Za získané body pak byli odměněni zajímavými cenami. Po celou dobu jim byli k dispozici jak učitelé, tak i studenti 1. - 4. ročníku. Počasí se vyvedlo, takže lze konstatovat - krásně prožité dopoledne na SPŠ zeměměřické :-)