Odkaz na starý web

Data ze "starého webu" naleznete ještě i nadále v odkazu: http://old.spszem.cz/. Zjistíte-li nějaké problémy s webem, pošlete svůj poznatek/připomínku na: lebedova@spszem.cz.