Přednáška k problematice vodního hospodářství

Dne 14. 3. 2018 se na naší škole uskutečnila přednáška Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. z oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu Akademie věd České republiky.
Žákům byla představena problematika vodního hospodářství, pozornost byla věnována také ekologii vodních ekosystémů, kvalitě pitné, povrchové, ale i odpadní vody a možnostem její recyklace.