Prohlášení o podpoře

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o podporu výuky studijního oboru Geodézie a katastr nemovitostí na SPŠ zeměměřické (viz přiložený soubor). Nežádáme o finanční sponzorské dary. Součástí podpory je mimo jiné popularizace celé oblasti zeměměřictví. Jako první se již připojila Komora geodetů a kartografů a dále několik geodetických firem (např. GEFOS a.s., 3G Praha s.r.o., Geodetický servis Praha s.r.o., GEPARD s.r.o., Geodézie Mělník s.r.o.). Cílem je dosáhnout rozvoje výuky oboru na SPŠ zeměměřické. Vyplněné prohlášení lze zasílat poštou nebo elektronicky na adresu stanek@spszem.cz.
Těšíme se na naší případnou spolupráci.