Projektový den na SPŠ zeměměřické

Pro všechny soutěžící (28 žáků) jsme připravili zajímavé dopoledne. Všichni obdrželi pracovní list, do kterého se zapisovaly body na různých stanovištích ( odhady a měření výšky, délky a úhlu různými geodetickými přístroji), vyhledání bodu (obrázku) pomocí příručního přístroje GPS, převod úhlových jednotek na IT tabuli, práce na PC - vyhledání míst podle souřadnic, kresba mapy v různých PC programech pro GIS).
V cíli na všechny zúčastněné čekaly zajímavé ceny a upomínkové předměty.

Věříme, že žáci z Hloubětína u nás strávili příjemné a zajímavé soutěžní dopoledne a že se třeba někteří z nich pro naši školu (a jedinečný studijní obor) rozhodnou a budeme je moci přivítat v září 2018 v našich lavicích.