Projektový den pro základní školy

V pátek 23.1. 2015 byl na naší škole uspořádán Projektový den pro základní školy. Zúčastnilo se ho 17 žáků a paní učitelka ze ZŠ Charlotty Masarykové z Velké Chuchle. Žákům byly nejprve představeny příruční GPS, se kterými vyhledávali ukrytou lentikulární pohlednici. Před budovou školy sledovali let dronu, který pořizuje letecké snímky. Ve škole obdržel každý účastník pracovní list a postupně všichni žáci navštívili stanoviště, na kterých plnili různé geodetické úkoly (odhad s následným měřením výšky, délky a vodorovného úhlu, převody jednotek z šedesátinné do setinné míry na interaktivní tabuli, na počítačích vyhledávali podle zeměpisných souřadnic různá místa na zeměkouli, zakreslovali do map nebo vytvářeli tematickou mapu v programu ArcGIS). Na závěr obdrželi za všechny získané body dárky a propagační materiál o škole. Velká pochvala patří všem soutěžícím dětem - nejen za to, že s vervou zvládly všechny soutěžní úlohy, ale že byly naprosto perfektní svým vystupováním a chováním. Za SPŠ zeměměřickou jim ještě jednou děkujeme za jejich návštěvu. Třeba se s některými z nich setkáme i v našich školních lavicích.

 :-)