Projektový den pro ZŠ

V pátek 11.12. 2015 jsme pro žáky ze ZŠ Glowackého z Prahy 8 připravili soutěž z oblasti zeměměřictví. Děti přišly se svojí paní třídní učitelkou. Nejprve si vyslechly pár informací o studiu na naší škole a každý žák obdržel pracovní list. Před školou shlédli let školního dronu, který pořídil pár fotografií. No a pak se žáci vydali "sbírat body" na různá stanoviště - odhadovali a následně měřili pravý úhel, převýšení bodů či vzdálenosti.Vyzkoušeli si najít pohlednici pomocí příruční GPS - to vše se dělo venku před školou za krásného prosincového počasí. Další discipliny probíhaly v PC učebnách - žáci vyhledávali různá místa podle souřadnic, prováděli zákres do mapy a tvořili administrativní mapu. Za všechny nasbírané body získali na konci soutěžního klání pěknou odměnu.
A prý se jim u nás ve škole moc líbilo a zeměměřictví je zaujalo...