Schola Pragensis 2014

V našem stánku č. 305 si návštěvníci Scholy Pragensis mohli zaměřit moderními přístroji, popovídat si s učiteli i se studenty naší školy, zahrát si fotbálek. Odměnou za návštěvu stánku jim byly informace o studiu a upomínkové předměty.