Školský parlament

Dne 19.10. 2018 byl žáky založen Školní parlament, jehož členy jsou zástupci z jednotlivých tříd. Na jejich první schůzku bylo pozváno vedení školy.