Souvislá praxe žáků 4. ročníku

Ve dnech 16. - 26. 9. 2013 absolvovali žáci 4. ročníků souvislou praxi v obci Hrad Nečtiny.