Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK

Střední průmyslové škole zeměměřické propůjčil 19. 1. 2018 děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. titul "fakultní škola". Tím je zahájeno partnerství a spolupráce mezi oběma školami. Naše škola získává mimo jiné možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Fakultní školy mají volný vstup do fakultních muzeí, sbírek a Botanické zahrady nebo mohou vybírat z nabídky vzdělávacích aktivit a programů sestavené v rámci „Katalogu pro učitele“ na portálu www.prirodovedci.cz. Spolupráce s fakultou navíc usnadňuje podporu mimořádně talentovaných žáků a získávání nových kvalitních vyučujících pro výuku přírodovědných předmětů.

https://www.natur.cuni.cz/fakulta