Výměna informací v rámci programu Erasmus +

Ve dnech 12. a 14. března 2019 navštívili naši školu studenti a jejich učitelé z Turecka v rámci programu Erasmus +.
Seznámili se s výukou, učebnami a "studentským" životem ve škole. Byla jim předvedena měřická technika (totální stanice, GPS, dron apod.), mohli si vyzkoušet měření a získali poznatky se sběrem dat pomocí moderní techniky. Následně jim bylo předvedeno zpracování naměřených dat pomocí odborných programů a přehlídka různě tematicky zaměřených map. 
Po absolvování obdrželi certifikát.