Zrušení školy se NEKONÁ

MHMP včera na schůzce s rodiči, studenty, pracovníky školy a odbornou veřejností sdělil přehodnocení svého záměru zrušit naši školu. ZŮSTÁVÁME! Musíme ale zvýšeným úsilím (propagací) získat větší počet uchazečů do 1. ročníku pro příští školní rok. Pomůžete nám?