Zvítězili jsme v mezinárodní soutěži IG5 v Lučenci

Soutěž zahájila velvyslankyně České republiky na Slovensku paní Lívie Klausová. Sama měla velký zájem o přiblížení tohoto oboru, který, jak sama řekla, denně v různých aplikacích všichni používáme, ale téměř nic o něm nevíme.

Soutěž spočívala v orientačním běhu podle GPS souřadnic a plnění úkolů z oblasti geodézie, geografie a GIS na jednotlivých stanovištích. Soutěže se účastnilo 29 družstev ze tří zemí, z Maďarska 4 školy, ze Slovenska 5 škol a z České republiky 7 škol. Pouze naše škola je samostatně zaměřená výhradně na tento obor a opět jsme se přesvědčili o této nesporné výhodě.

Soutěžila smíšená tříčlenná družstva. Naše družstvo, složené ze studentů 3. ročníku, získalo v hlavní kategorii A 1. místo a v kategorii B 2. místo hned za pořádající školou z Lučence. Druhé naše družstvo (studenti 2. ročníku) získalo v hlavní kategorii A 4. místo.

Díky těmto umístěním byla SPŠ zeměměřická vyhlášena jako nejúspěšnější škola v rámci celé soutěže. Podrobnosti k článku zde