Pro absolventy

HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ V OBORU? A JSTE NÁŠ ABSOLVENT? ... 

Nabídka zaměstnání:

Firma Geodetické služby Poděbrady hledá na brigádu nebo i trvalý pracovní poměr absolventa nebo žáka oboru Geodézie a katastr nemovitostí. Kontakt: fliedrova@geodeti-pdy.cz

www.geodeti-podebrady.cz

---

Geodetická kancelář Kolín hledá na brigádu nebo i trvalý pracovní poměr absolventa nebo žáka oboru Geodézie a katastr nemovitostí. Kontakt: petr.kubin@geodet-kolin.cz

www.geodet-kolin.cz

---

VPÚ DECO PRAHA a. s. přijme absolventa nebo studenta oboru geodézie a katastr nemovitostí.

---

Pražské vodovody a kanalizece přijmou do oddělení technické dokumentace zeměměřiče - geodeta viz

---

Geodézie Náchod s.r.o. přijme

---

Již více jak půl století opouští naši školu absolventi - geodeti. Kam se všichni poděli? Zůstali věrni svému oboru nebo se zatoulali úplně někam jinam? Jak vzpomínají na školu - v dobrém či zlém? A nemají nutkání něco "těm po nich" říci? Nemají chuť si zavzpomínat a své vzpomínky sdělit?

Jste-li tedy geodet(ka) se smyslem pro humor a máte chvilku na vyplnění ankety, zavzpomínejte na nezapomenutelné školní i mimoškolní okamžiky, na spolužáky i na kantory. Chtěli bychom z vašich odpovědí utvořit nástěnku, aby současná generace studentů věděla, jak to dříve na škole chodilo, a kam se až její absolventi za dlouhá léta dostali. Předem všem geodetům děkujeme.

Zapojte se i vy ostatní - vyplněnou anketu pošlete s označením "ANKETA" na adresu: lebedova@spszem.cz nebo hafrile@centrum.cz