Výběrová řízení

Probíhající výběrová řízení

Nákup aparatur GNSS - 2. kolo

Ředitel SPŠ zeměměřické vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Nákup aparatur GNSS - 2. kolo (viz text výzvy).
Příloha č. 1 - PDF, XLSX

Cenové nabídky včetně vyplněné přílohy je třeba doručit do 14.00 hod15. 12. 2017 na adresu školy.

Uzavřená výběrová řízení

Nákup digitálních teodolitů

Ředitel SPŠ zeměměřické vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Nákup digitálních teodolitů (viz text výzvy).

Cenové nabídky je třeba doručit do 14.00 hod, 8. 12. 2017 na adresu školy.

Dne 14. 12. 2017 bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnějsí nabídky (viz text rozhodnutí).

Nákup aparatur GNSS

Ředitel SPŠ zeměměřické vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Nákup aparatur GNSS (viz text výzvy).

Cenové nabídky je třeba doručit do 14.00 hod1. 12. 2017 na adresu školy.

Výběrové řízení bylo dne 6. 12. 2017 zrušeno (viz text rozhodnutí).