Výběrové řízení

Ředitel SPŠ zeměměřické vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Větrání tělocvičny - 2. kolo (viz příloha).

Cenové nabídky je třeba doručit do 19. 7. 2017 na adresu školy.

---

Ředitel SPŠ zeměměřické vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Větrání tělocvičny (viz příloha).

Cenové nabídky je třeba doručit do 3. 7. 2017 na adresu školy.

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné cenové nabídky, zadavetel výběrové řízení "Větrání tělocvičny" ruší.