Výběrové řízení

Ředitel SPŠ zeměměřické vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky – Přívod pro rozvaděč kuchyně - 2. kolo (viz text výzvy).

Příloha 1, Příloha 2

Cenové nabídky je třeba doručit do 14.00 hod20. 10. 2017 na adresu školy.