Aktuality

Informace ke sportovnímu kurzu

Informace a pokyny ke sportovnímu kurzu „zde

...

Uhradit do 20.5. 2017 na účet školy (http://spszem.cz/pro-studenty/obecne-informace/platebni-informace)

 • č.ú. příjemce: SPŠ zeměměřická 2003390007/6000
 • příslušná částka: bude určena pro konkrétní akci
 • variabilní symbol: evidenční číslo žáka
 • konstantní symbol: 8
  V poznámce vždy musí být uvedeno jméno studenta, jehož se platba týká, aby bylo možno platbu identifikovat. Nebude-li toto vyplněno a nezjistíme od koho platba je, bude částka vrácena na příslušný účet a platba jako by nebyla provedena.

Odborná praxe 4. ročníku - "Nečtiny"

Platba 5 500 Kč - nutno uhradit nejpozději do 31.8. 2017 na účet školy (http://spszem.cz/pro-studenty/obecne-informace/platebni-informace)

 • č.ú. příjemce: SPŠ zeměměřická 2003390007/6000
 • variabilní symbol: evidenční číslo žáka
 • konstantní symbol: 8
  V poznámce vždy musí být uvedeno jméno studenta, jehož se platba týká, aby bylo možno platbu identifikovat. Nebude-li toto vyplněno a nezjistíme od koho platba je, bude částka vrácena na příslušný účet a platba jako by nebyla provedena.

Geoinformační křižovatka

GEOINFORMAČNÍ KŘIŽOVATKA - portál zeměměřiče