Aktuality

Náhradní termíny písemných prací pro 1.AD

V pondělí 18. 6. 2018 je stanoven termín náhradních testů od 10:00 h v U36.

omezení funkčnosti studentské sekce

Od 30. 5. 2018 je omezena funkčnost studentské sekce. Rozvrh, klasifikace a absence již nezobrazují aktuální údaje. 

Předměty ústně zkoušené v jednotlivých pololetích

Na ústní zkoušku se můžete přihlásit pouze v případě, že máte napsány všechny písemné testy, odevzdané zadané práce atd.

ZKOUŠKY pro 1. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN

--

ZKOUŠKY pro 2. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, FOT, nově přesunuto GEV

---

Parkování vozidel na pozemku školy

Upozorňujeme zejména studenty dálkového studia, že parkování vozidel na pozemku školy není dovoleno. Ze závažných důvodů lze požádat o povolení k parkování ředitele školy Ing. J. Staňka.