Aktuality

Zahájení školního roku 2017/2018

Od nového školního roku bude zkrácené dálkové studium zahájeno v pondělí 4. září od 8:00 hod.

Výukovým dnem bude pondělí. Rozpisy pro studium jednotlivých tříd budou na webových stránkách uveřejněny v posledním týdnu srpna 2017.

Parkování vozidel na pozemku školy

Upozorňujeme zejména studenty dálkového studia, že parkování vozidel na pozemku školy není dovoleno. Ze závažných důvodů lze požádat o povolení k parkování ředitele školy Ing. J. Staňka.

Předměty ústně zkoušené v jednotlivých pololetích

ZKOUŠKY pro 1. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN

--

ZKOUŠKY pro 2. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, FOT

---