Předměty ústně zkoušené v jednotlivých pololetích

ZKOUŠKY pro 1. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN

--

ZKOUŠKY pro 2. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, FOT

---