Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 třídnickou hodinou od 8:00 h v učebně U32 pro třídu 1.AD a v U41 pro třídu 2.AD.

Poté již následuje výuka dle rozpisu, který naleznete v "Harmonogramu školního roku 2019/20".