Harmonogram školního roku 2019/2020

Informace pro zkrácené dálkové studium 2019/20:

1. ročník:

- PŘEHLED KONZULTACÍ (v průběhu školního roku je možnost změn z provozních důvodů):

- třída 1.AD

--

2. ročník:

- PŘEHLED KONZULTACÍ (v průběhu školního roku je možnost změn z provozních důvodů):

-třída 2.AD

---------------------------------------------------------------

ÚSTNÍ ZKOUŠKY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU:

Na ústní zkoušku se můžete přihlásit pouze v případě, že máte napsány všechny písemné testy, odevzdané zadané práce atd.

ZKOUŠKY pro 1. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, GEV, KAN

--

ZKOUŠKY pro 2. ročník:

V 1. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, KAN, KAR, GEV

Ve 2. pololetí budou ústně zkoušeny tyto předměty: GEO, FOT

---