Maturity 2017 a ročníková práce 2. ročníku

Maturitní zkoušky za školní rok 2016/17 - podzimní termín:

Praktické maturitní zkoušky: 

Opravná zkouška proběhne ve dnech 6. a 7. záží 2017 - dle povětrnostních podmínek
- měřická část
(dopoledne)
- kancelářská část (dopoledne)

Ústní maturitní zkoušky:
- se uskuteční v pondělí 11. září od 8:00 hod v U22

--

Přehled maturitních předmětů pro školní rok 2016/17

Maturitní témata z předmětu Geodézie pro školní rok 2016/17 - zde

Maturitní témata z předmětu Katastr nemovitostí pro školní rok 2016/17 - zde

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍKOVÁ PRÁCE PRO 2. ROČNÍK:

UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme studenty dálkového studia 2. ročníku, kteří neodevzdali ročníkovou práci ve stanoveném termínu, že NEBUDOU HODNOCENI z předmětu praxe. 

Praktickou maturitní zkoušku budou konat v jarním termínu (v květnu), avšak ústní maturitní zkoušky budou ale moci vykonat až po doklasifikaci předmětu (v červnu 2017). Z toho vyplývá, že ústní maturitní zkoušku mohou konat nejdříve v září 2017.

-----------

Pro 2. ročník zkráceného dálkového studia jsou stanovena témata na ročníkovou práci zde.

Do 30.11. 2016 si vyberte jedno z témat a učiteli předmětu Geodézie nahlaste číslo tématu (přépadně i konkrétní název vaší ročníkové práce). 

Požadavky na zpracování ročníkové práce a závazná grafická úprava jednotlivých stránek zde: RP požadavky, RP citaceRP titul

Termín odevzdání ročníkové práce: nejpozději do 29.3.2017