Maturity 2019 a ročníková práce 2. ročníku

Maturitní zkoušky pro školní rok 2018/19 - jarní termín

Maturitní témata z předmětu Geodézie pro školní rok 2018/19 - zde

Maturitní témata z předmětu Katastr nemovitostí pro školní rok 2018/19 - zde

Maturitní témata z praktické maturitní zkoušky pro školní rok 2018/19zde

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY:
Praktická MZ: 
kancelářské a měřické práce 15. a 16. května 2019

ústní MZ: 
23. a 24. května 2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍKOVÁ PRÁCE PRO 2. ROČNÍK:

Pro 2. ročník zkráceného dálkového studia jsou stanovena témata na ročníkovou práci zde.

Do 5. 11. 2018 si vyberte jedno z témat a učiteli předmětu Geodézie nahlaste číslo tématu (případně i konkrétní název vaší ročníkové práce). 

Požadavky na zpracování ročníkové práce a závazná grafická úprava jednotlivých stránek zde: RP požadavky, RP citaceRP titul

Termín odevzdání ročníkové práce: nejpozději do 11. 3. 2019.