Rozvrhy pro dálkové studium 2017/2018

Vysvědčení za 2. pololetí bude připraveno k předání v pátek 29.6. od 8:00 h. V případě, že se nedostavíte, můžete si jej vyzvednout během hlavních prázdnin v kanceláři školy od 8 do 13 hod.

Studenti budou mít vyhrazenu 1 šatnu pro odkládání obuvi a ošacení. NUTNO SI DO VÝUKY NOSIT PŘEZŮVKY!!!

-


Týdenní rozvrhy konzultací uveřejněny v "Harmonogramu školního roku 2017/18":


- od ledna 2018 některé změny v rozpisech - viz Harmonogram 

Studenti budou mít vyhrazenu 1 šatnu pro odkládání obuvi a ošacení. NUTNO SI DO VÝUKY NOSIT PŘEZŮVKY!!!