Učební plán 2016/2017

Učební plán vychází ze školního vzdělávacího programu pro zkrácené dálkové studium - ŠVP


Tematické plány odborných předmětů pro 1. ročník dálkového studia pro školní rok 2016/17:

Tematické plány odborných předmětů pro 2. ročník dálkového studia pro školní rok 2016/17: