Základní informace k dálkovému studiu 2018/2019

Pro zkrácené dálkové studium bylo jako konzultační den pro školní rok 2018/19 vyhrazeno:

1. ročník (1.AD) - pondělí
2. ročník (2.AD) - pondělí

Konzultace či praxe bude prováděna v dopoledních a odpoledních blocích.

Dopolední blok bude realizován od 8:00 – 11:40 hod, pak bude hodina na oběd (možnost stravování ve školní jídelně) a odpolední blok proběhne v čase 12:45 – 16:15 hod.