Aktuality

Slevy na jízdném - novinka

Upozornění:

Od 1 září 2018 vstupuje v platnost nová sleva na vnitrostátní dopravu, a to ve výší 75 % z obyčejného jízdného. Sleva platí na všech linkách ve vlacích a autobusech, a to bez časového omezení.
Abyste slevu mohli využít, je nutné se při nákupu jízdenky prokázat platným dokladem. K tomuto účelu vám ideálně poslouží váš školní průkaz ISIC, který ve věkové kategorii 15–18 let prokazuje identitu a věk cestujícího, ve věku 18–26 let prokazuje status studenta. Pozor! Průkaz ISIC musí být platný, dejte tedy pozor, abyste si včas prodloužili jeho platnost (platná revalidační známka).

Více informací získáte na webu www.studentskejizdne.cz nebo na stránkách dopravců.

omezení funkčnosti studentské sekce

Od 30. 5. 2018 je omezena funkčnost studentské sekce. Rozvrh, klasifikace a absence již nezobrazují aktuální údaje. 

Aktuální rozvrh viz http://spszem.cz/pro-studenty/denni-studium/rozvrh

Geoinformační křižovatka

GEOINFORMAČNÍ KŘIŽOVATKA - portál zeměměřiče