Odborná praxe 4. ročníku - "Nečtiny"

Platba 5 500 Kč - nutno uhradit nejpozději do 31.8. 2017 na účet školy (http://spszem.cz/pro-studenty/obecne-informace/platebni-informace)

  • č.ú. příjemce: SPŠ zeměměřická 2003390007/6000
  • variabilní symbol: evidenční číslo žáka
  • konstantní symbol: 8
    V poznámce vždy musí být uvedeno jméno studenta, jehož se platba týká, aby bylo možno platbu identifikovat. Nebude-li toto vyplněno a nezjistíme od koho platba je, bude částka vrácena na příslušný účet a platba jako by nebyla provedena.