Seznam pomůcek - doc

Harmonogram prací - zde

Podklady

BP - Zámek Nečtiny (A4) - pdf

Hranice parcel - Zámek Nečtiny (A4) - pdf

Podklad pro náčrt (tisk na A1) - pngpdf

BP - excentrické stanovisko (A3) - pdf

BP - trasa komunikace (A4) - pdf

Náčrt pro ZPMZ - jpg

Výkresy ve stavebnictví - doc

Zadání úloh

Polohopis a výškopis - doc

Vytyčení trasy komunikace - doc

Zaměření stavebního objektu - doc

Trigonometrické určování výšek - doc

Vytyčení objektu a vyhotovení geometrického plánu - doc

Zápisníky a formuláře

najdete zde