Platební informace

  • č.ú. příjemce: SPŠ zeměměřická 403390007/2010 (FIO banka)
  • příslušná částka: bude určena pro konkrétní akci
  • variabilní symbol: evidenční číslo žáka
  • konstantní symbol: 8

V poznámce vždy musí být uvedeno jméno studenta, jehož se platba týká, aby bylo možno platbu identifikovat. Nebude-li toto vyplněno a nezjistíme od koho platba je, bude částka vrácena na příslušný účet a platba jako by nebyla provedena.

Kdo nebude moci zaplatit bezhotovostně z účtu, může peníze poslat složenkou na účet školy. Adresa odesílatele musí být na jméno žáka.

Platba musí být zaslána vždy do určeného data.