Školní jídelna

Platba obědů se provádí bankovním převodem na účet číslo: 403390031/2010. Je nutné zadat variabilní symbol (tj. evidenční číslo žáka) a do zprávy pro příjemce jméno žáka.

Cena oběda pro všechny žáky je 32 Kč.

Odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny Bc. Radky Boháčové na telefonu 608 726 145 nebo 284 823 470 - linka 36 nebo mailem: jidelna@spszem.cz

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány a vráceny každému strávníkovi na účet vždy na konci školního roku (nebo po ukončení studia na škole).

Podrobný výpis plateb, přihlášek a odhlášek obědů je možné na vyžádání obdržet v kanceláři vedoucí školní jídelny denně v době 7:30 - 10:00 hod.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY pro školní rok 2017/2018 

POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ - DÁLKOVÉ STUDIUM - Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - formulář ke stažení

- - -

NOVĚ JÍDELNÍČEK na webových stránkách - po přihlášení na www.strava.cz

Přehled alergenů - viz tabulka 

Produkty zdravé výživy - přehled