Školní jídelna

Platba obědů se provádí bankovním převodem na účet číslo: 2003390031/6000. Je nutné uvést kód a jméno žáka.

Cena oběda pro všechny žáky je 32 Kč.

Odhlašování obědů u vedoucí školní jídelny pí. B. Buberové na telefonu 608 726 145 nebo 284 823 470 - linka 36 nebo mailem na adrese: buberova@spszem.cz

Přeplatky za stravné budou vyúčtovány a vráceny každému strávníkovi na účet vždy na konci školního roku (nebo po ukončení studia na škole).

Podrobný výpis plateb, přihlášek a odhlášek obědů je možné na vyžádání obdržet v kanceláři vedoucí školní jídelny u pí. B. Buberové denně v době 7:30 - 11:30 hod.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 2016/2017 - platný od 1. 2. 2017

Příloha č. 1 - POKYNY PRO STRAVOVÁNÍ - DÁLKOVÉ STUDIUM

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - formulář ke stažení

--------------------

Přehled alergenů - viz tabulka