Školská rada

Vážení rodiče a studenti,

v tomto školním roce končí funkční období školské rady.

Seznam kandidátů do nové školské rady z řad rodičů i zletilých žáků naleznete - zde

--

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY proběhne v následujících dnech:

- zletilí žáci školy denního studia + studenti dálkového studia - dne 13. 11. 2017 v době "velké přestávky" (9:40 - 10:00 hod) ve sborovně

- rodiče nezletilých žáků školy - dne 15. 11. 2017 v době třídních schůzek v učebně U21 v čase 16:00 - 18:00 hod

Informace k volebnímu procesu budou zveřejněny v pátek 10.11. 2017 zde.

--

Co je školská rada a jaká je její činnost? To si můžete přečíst ve výňatku školského zákona.

Volební řád pro volby členů školské rady (usnesení Rady HMP ) - zde

---

Obsazení školské rady od 1.9.2015

Zástupci zřizovatele telefon mail
Ing. Mgr. Irena Ropková     
Ing. Marie Kousalíková    
Zástupci pedagogických pracovníků  
Mgr. Jan Jičinská 284 823 470 jicinska@spszem.cz
Ing. Jan Říha 284 823 470 riha@spszem.cz
Zákonní zástupci nezletilých
a zletilých žáků
 
Ing. Milan Váňa 724 082 615

vana@agsgeo.cz

Martin Macák    

Zápisy ze zasedání