Grant ve spolupráci s VÚGTK

Studijní materiály z přednášek říjen - listopad 2014:

1) Geodézie:

2) Geodetické výpočty v programech Groma, Geus, Kokeš:

3) GIS:

 4) Fotogrammetrie:

5) Kartografie - kartografický software OCAD: