Kapitoly z fotogrammetrie

V textu nejsou obrázky vykresleny úmyslně. Pouze je pro ně vyhrazeno potřebné místo. Každý žák má za úkol provést jejich zákres samostatně v příslušných hodinách. Ke studijním účelům budou k dispozici k jednotlivým kapitlám zde - nejsou určeny pro tisk.

1. Úvod (verze 2015 - pdf)

1.1 Definice a zařazení fotogrammetrie - pdf
1.2 Dělení a využití fotogrammetrie - pdf
1.3 Historický vývoj - pdf

2. Základní pojmy a vztahy ve fotogrammetrii (verze 2015 - pdf)

2.1 Měřický snímek – vznik a vlastnosti - pdf
2.2 Zobrazení objektivem a jeho vady - pdf
2.3 Snímkové orientace a souřadnicové systémy - pdf
2.4 Transformace souřadnic ve fotogrammetrii - pdf
2.5 Vlícovací body - pdf
2.6 Stereoskopické vidění a měření - pdf

3. Pozemní fotogrammetrie (verze 2015 - pdf)

3.1 Charakteristika pozemní fotogrammetrie - pdf
3.2 Postup prací v pozemní fotogrammetrii - pdf
3.3 Komory pro pozemní fotogrammetrii - pdf
3.4 Jednosnímková pozemní fotogrammetrie - pdf
3.5 Průseková fotogrammetrie - pdf
3.6 Dvousnímková pozemní fotogrammetrie - pdf
3.7 Vyhodnocovací přístroje pro pozemní fotogrammetrii - pdf

4. Letecká fotogrammetrie

4.1 Charakteristika letecké fotogrammetrie - pdf
4.2 Příprava a provedení snímkového letu - pdf
4.3 Letecké měřické komory a pomocná zařízení - pdf
4.4 Jednosnímková letecká fotogrammetrie - pdf
4.5 Dvousnímková letecká fotogrammetrie - pdf
4.6 Digitální ortofoto a tvorba DMT - pdf
4.7 Snímkové triangulace - pdf
4.8 Vyhodnocovací přístroje a systémy pro leteckou fotogrammetrii - pdf

Literatura

Celý text - pdf (verze 2013)

Doplňující studijní materiály

Digitální komory pro pozemní fotogrammetrii - prezentace - pdf

Digitální pozemní fotogrammetrie - učební text a návody - pdf

Obsah:

  • Základní pojmy digitální fotogrammetrie
  • Postup prací v pozemní fotogrammetrii
  • Metoda jednosnímkové pozemní fotogrammetrie - tvorba fotoplánu
    (návod pro program SIMphoto) - soubory pro zpracování - zip
  • Metoda průsekové fotogrammetrie - tvorba prostorového modelu
    (návod pro program PhotoModeler) - soubory pro zpracování - zip

Instalace programu SIMphoto - zip
Instalace programu PhotoModeler 3.1 Lite - zip
Instalace demonstrační verze programu PhotoModeler 5 Demo - zip
Poknyny pro instalaci - txt

Zajímavé odkazy na stránky z oboru fotogrammetrie a DPZ

Digitální fotografie, historické techniky, vybavení pro pozemní a leteckou fotogrammetrii, zajímavé projekty a další

Dálkový průzkum Země - DPZ