Obrázky ke kapitolám z fotogrammetrie

1. Úvod

1.1 Definice a zařazení fotogrammetrie (bez obrázků)

1.2 Dělení a využití fotogrammetrie


obr. 1.2-1: Vhodnost použití metody podle typu terénu

1.3 Historický vývoj (bez obrázků)

2. Základní pojmy a vztahy ve fotogrammetrii

2.1 Měřický snímek – vznik a vlastnosti


obr. 2.1-1: Rozdíl mezi středovým a pravoúhlým promítáním


obr. 2.1-2: Složení fotografického materiálu s citlivou vrstvou


obr. 2.1-3: Princip kontaktního kopírování a zvětšování


obr. 2.1-4: Složení barevného fotografického materiálu


obr. 2.1-5: Citlivost fotografických materiálů k různým vlnovým délkám


obr. 2.1-6: Gradační křivka


obr. 2.1-7: Vzorník pro určení rozlišovací schopnosti


obr. 2.1-8: Klasický rozměr snímku pro pozemní fotogrammetrii


obr. 2.1-9: Klasický rozměr snímku pro leteckou fotogrammetrii


obr. 2.1-10: Princip vzniku digitálního snímku - čidlo (detektor) a snímač (senzor)


obr. 2.1-11: Princip digitalizace analogového signálu


obr. 2.1-12: Tvorba digitálního barevého obraziu metodou One Shot - Bayerova mřížka

2.2 Zobrazení objektivem a jeho vady


obr. 2.2-1: Zobrazení fyzikálně idealizovaným objektivem


obr. 2.2-2: Úbytek jasnosti způsobený konstrukcí objektivu


obr. 2.2-3: Vada kulová (sférická)


obr. 2.2-4: Vada barevná (chromatická)


obr. 2.2-5: Vada koma (asférická)


obr. 2.2-6: Vada astignatismus (nebodovost)


obr. 2.2-7: Vada zklenutí pole


obr. 2.2-8: Geometrické zkreslení


obr. 2.2-9: Radiální a tangenciální zkreslení (distorze)


obr. 2.2-10: Záznam vlivu radiální distorze charakteristickou křivkou


obr. 2.2-11: Grafický záznam vlivu radiální distorze - symetrický vliv


obr. 2.2-12: Grafický záznam vlivu radiální distorze - nesymetrický vliv


obr. 2.2-13: Grafický záznam vlivu radiální i tangenciální distorze

2.3 Snímkové orientace a souřadnicové systémy


obr. 2.3-1: Prvky vnitřní orientace


obr. 2.3-2: Poloha hlavního bodu H'


obr. 2.3-3: Snímkové souřadnice v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.3-4: Snímkové souřadnice v letecké fotogrammetrii


obr. 2.3-5: Modelové souřadnice v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.3-6: Modelové souřadnice v letecké fotogrammetrii


obr. 2.3-7: Pootočení snímku v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.3-8: Orientační úhel v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.3-9: Sklon osy záběru v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.3-10: Pootočení snímku v letecké fotogrammetrii


obr. 2.3-11: Podélný sklon osy záběru v letecké fotogrammetrii


obr. 2.3-12: Příčný sklon osy záběru v letecké fotogrammetrii


obr. 2.3-13: Poloha a orientace paprskového svazku v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.3-14: Poloha a orientace paprskového svazku v pozemní fotogrammetrii

2.4 Transformace souřadnic ve fotogrammetrii


obr. 2.4-1: Kolineární vztah dvou rovin - středové promítání z roviny na rovinu

2.5 Vlícovací body


obr. 2.5-1: Volba vlícovacích bodů v jednosnímkové fotogrammetrii (příklad pro pozmení fot.)

obr. 2.5-2: Volba vlícovacích bodů ve dvousnímkové fotogrammetrii (příklad pro pozemní fot.)

obr. 2.5-3: Umělá signalizace vlícívacích bodů v pozemní fotogrammetrii


obr. 2.5-4: Umělá signalizace vlícívacích bodů v letecké fotogrammetrii

2.6 Stereoskopické vidění a měření


obr. 2.6-1: Přesnost přirozeného stereoskopického vidění

obr. 2.6-2: Zlepšení přirozeného stereoskopického vidění (totální plastika)

obr. 2.6-3: Horizontální a vertikální paralaxa (pozemní fotogrammetrie)

obr. 2.6-4: Anaglyfy

obr. 2.6-5: Krystalové brýle

obr. 2.6-6: Polarizační brýle a polarizační filtr (modulátor)

obr. 2.6-7: Polarizační brýle a polopropustné polarizační zrcadlo

obr. 2.6-8: Podmínka komplanarity

3. Pozemní fotogrammetrie

3.1 Charakteristika pozemní fotogrammetrie  (bez obrázků)

3.2 Postup prací v pozemní fotogrammetrii


obr. 3.2-1: Návaznost překrytů sousedních základen

3.3 Komory pro pozemní fotogrammetrii  (bez obrázků)

3.4 Jednosnímková pozemní fotogrammetrie


obr. 3.4-1: Středový průmět s osou kolmou a šikmou k rovině objektu

obr. 3.4-2: Velikost radiálního posunu

3.5 Průseková fotogrammetrie


obr. 3.5-1a: Princip průsekové metody (původní použití)


obr. 3.5-1b: Princip průsekové metody (současné použití)

3.6 Dvousnímková pozemní fotogrammetrie


obr. 3.6-1: Excentricita vstupní pupily, konvergentní a divergentní osy záběru

obr. 3.6-2: Základní stereodvojice

obr. 3.6-3: Převod stočených případů na normální

3.7 Vyhodnocovací přístroje pro pozemní fotogrammetrii


obr. 3.7-1a: Princip lineárního snímače impulzů

obr. 3.7-1b: Princip lineárního snímače impulzů (doměrek)

obr. 3.7-2: Schéma analytického stroje

obr. 3.7-3: Princip rotačního snímače impulzů

4. Letecká fotogrammetrie

4.1 Charakteristika letecké fotogrammetrie (bez obrázků)

4.2 Příprava a provedení snímkového letu


obr. 4.2-1a: Podélný a příčný překryt v letecké fotogrammetrii

obr. 4.2-1b: Podélný překryt 60 a 80%

obr. 4.2-2: Grafická část projektu - státní, účelové mapování a mapování liniových prvků

obr. 4.2-3: Směr letových řad přes vysoké horské hřbety

4.3 Letecké měřické komory a pomocná zařízení

obr. 4.3-1: Velikost zákrytů za výškovou budovou při použití různých obrazových úhlů

obr. 4.3-2: Součásti analogové letecké měřické komory

obr. 4.3-3: Různé podoby rámových značek na leteckých měřických snímcích

obr. 4.3-4: Funkce regulátoru překrytu - stočení snímku ve vlastní rovině, snos letadla

obr. 4.3-5: Použití krabicové libely pro určení sklonů osy záběru podél a napříč směru letu

obr. 4.3-5: Schéma závěsu komory s gyrostabilizací

4.4 Jednosnímková letecká fotogrammetrie


obr. 4.4-1: Velikost radiálního posunu v letecké fotogrammetrii

obr. 4.4-2: Překreslení snímku po vrstvách

4.5 Dvousnímková letecká fotogrammetrie
4.6 Digitální ortofoto a tvorba DMT
4.7 Snímkové triangulace
4.8 Vyhodnocovací přístroje a systémy pro leteckou fotogrammetrii