Dálkové studium

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma studia: dvouleté zkrácené dálkové studium

Ve školním roce 2019/20 předpokládáme pro studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 30 žáků (1 třídu) pro dálkové zkrácené studium.
Výběr uchazečů bude probíhat dle průměru z hodnocení na maturitním vysvědčení (bez ohledu na typ absolvované střední školy) a s ohledem na práci v oboru.
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.  Výběr bude proveden na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení.

Studium je pro všechny žáky zdarma.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihláška a průběh přijímacího řízení

Přihláška k dálkovému studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Uchazeč podá nebo doručí oboustranně vytištěnou a hůlkovým písmem čitelně vyplněnou přihlášku nejpozději do 26. 4. 2019. Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po - pá v čase 8:00 - 15:00 hod v kanceláři školy. Součástí přihlášky je souhlasné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti a úředně ověřené maturitní vysvědčení.

Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE.

...

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Geodézie.

Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou částí maturitní zkoušky z odborných předmětů. Jedná se o samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200-220 konzultačních hodin za školní rok. Konzultace budou probíhat v pondělí (v době od 8 - 16:15 hod s polední přestávkou), a to pouze pro odborné předměty.

Účast na konzultacích se eviduje v třídní knize. Povinností žáků není docházet na každou konzultaci, ale celková absence nesmí přesáhnout 60%. Dále musí být splněny všechny předepsané písemné testy, zadané úlohy a ústní zkoušky.