Dálkové studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo ZDE

------

Ředitel školy vyhlašuje dne 15. 5. 2017 2. kolo přijímacího řízeníPřihlášky ke studiu je třeba podat do 23. 6. 2017 osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou.

Podmínky přijímacího řízení pro 2. kolo - ZDE.

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na těchto stránkách a na vývěsce školy dne 28. 6. 2017. Uchazeči jsou vedeni pod přiděleným registračním číslem, které bude zasláno emailem před vyhlášením výsledků.

---

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

---

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma studia: 2leté zkrácené dálkové studium

Ve školním roce 2017/18 pro studijní obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí předpokládáme přijetí 30 žáků (1 třídu) pro dálkové zkrácené studium.
Výběr uchazečů bude probíhat dle průměru z hodnocení na maturitním vysvědčení (bez ohledu na typ absolvované střední školy) a s ohledem na práci v oboru.
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek.  Výběr bude proveden na základě kritérií přijímacího řízení.

Přihláška a průběh přijímacího řízení

Termín 1. kola: 28. 4. 2017

Přihlášky zaslat poštou nebo doručit osobně do 15. 4. 2017 - přihlášku k dálkovému studiu si můžete stáhnout ZDE.

Uchazeč podá nebo doručí oboustranně vytištěnou a hůlkovým písmem čitelně vyplněnou přihlášku, osobní předání přihlášky ve dnech po - pá v čase 8:00 - 15:00 hod v kanceláři školy. Součástí přihlášky je souhlasné vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti a úředně ověřené maturitní vysvědčení.

Kritéria přijímacího řízení - ZDE

 ---

 Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Výuka probíhá dle školních vzdělávacího programu Geodézie.

2leté zkrácené dálkové studium

Studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou maturitní zkouškou z odborných předmětů. Jedná se o samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200-220 konzultačních hodin za školní rok. Konzultace budou probíhat ve středu (v době od 8 - 16:15 hod s polední přestávkou) a to pro odborné předměty (obdoba denního vzdělávání - odborné předměty dle školního vzdělávacího programu Geodézie).

Účast na konzultacích se eviduje v třídní knize. Není povinností žáků na každou konzultaci docházet, ale celková absence nesmí přesáhnout 60%. Dále musí být splněny všechny předepsané písemné testy, zadané úlohy a ústní zkoušky.