Denní studium

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělání: čtyřleté denní

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020: 1 až 2 třídy = 30 až 60 žáků (dle počtu uchazečů)

Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška 2019

13. března 2019 od 14 hod budeme pořádat pro uchazeče tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou přijít vyzkoušet uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, podmínky jednotných přijímacích zkoušek - infomace o organizaci zkoušek naleznete zde.

Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019
Náhradní termíny zkoušek jsou stanoveny na 13. a 14. května 2019.

Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT.

...

Přihláška ke studiu

Uchazeči o středoškolské studium podávají středním školám přihlášku ke vzdělávání nejpozději do 1. března 2019.

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor vzdělávání 36-46-M/01.

...

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a klasifikace ze základní školy (známky na vysvědčení za poslední tři klasifikační období).

Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE.

Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - pdf (nové pro školní rok 2018/2019)