Denní studium

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí. 

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na sekretariát školy (2. patro) v době 8:00 až 14:00 nejpozději do 28. 6. 2017 (tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí). Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí úmysl vzdělávat se ve střední škole.

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ukončeno

Ředitel školy vyhlašuje dne 25. 5. 2017 3. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 9. 6. 2017 osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou.

Podmínky přijímacího řízení pro 3. kolo - ZDE.

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na těchto stránkách a na vývěsce školy dne 14. 6. 2017. Uchazeči jsou vedeni pod přiděleným registračním číslem, které bude zasláno emailem před vyhlášením výsledků.

---

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na sekretariát školy (2. patro) v době 8:00 až 14:00 nejpozději do 7. 6. 2017 (tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí). Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí úmysl vzdělávat se ve střední škole.

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje dne 3. 5. 2017 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 19. 5. 2017 osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou.

Podmínky přijímacího řízení pro 2. kolo - ZDE.

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněn na těchto stránkách a na vývěsce školy dne 24. 5. 2017. Uchazeči jsou vedeni pod přiděleným registračním číslem, které bude zasláno emailem před vyhlášením výsledků.

Poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí. 

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na sekretariát školy (2. patro) v době 8:00 až 14:00 nejpozději do 7. 6. 2017 (tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí). Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí úmysl vzdělávat se ve střední škole.

---

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Zápisový lístek je třeba odevzdat na sekretariát školy (2. patro) v době 8:00 až 14:00 nejpozději do 17. 5. 2017 (tj. do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí). Odevzdáním zápisového lístku uchazeč potvrdí úmysl vzdělávat se ve střední škole.

---

Výzva účastníkům přijímacího řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí - zde.

V průběhu přijímacího řízení není nutné toho práva využít.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve ve středu 3. 5. 2017 na této webové stránce a na vývěsce u vstupu do areálu školy.

---

Co se o nás píše v Učitelských novinách? Tak to se podívejte zde - "Rodinné stříbro geodetů"

---

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Jednotná přijímací zkouška 2017 - informace zde

NÁHRADNÍ TERMÍN pro 1. TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 11. května 2017
Matematika začátek v 8:30 hod (8:45 - 10:00 hod)
Český jazyk a literatura začátek v 11:45 (12:00 - 13:05 hod)

---

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělání: čtyřleté denní

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 2 třídy = 60 žáků

Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou vždy uplatnění.

...

Přihláška ke studiu

Uchazeči o středoškolské studium podávají středním školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 1. března 2017.

Veškeré informace a přihláška jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tiskopis přihlášky ke studiu - zde; vzor pro vyplnění přihlášky

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium - ZDE