Denní studium

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZDE (od 25. 5. 2018)

2. 5. 2018 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení - kritéria ZDE.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ZDE (od 2. 5. 2018)

První kolo přijímacího řízení:

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělání: čtyřleté denní

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 2 třídy = 60 žáků

Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Jednotná přijímací zkouška 2018

7. 3. 2018 pořádáme pro uchazeče tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou přijít vyzkoušet podmínky jednotných přijímacích zkoušek - více informací zde.

Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín: 12. 4. 2018 (ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě), 2. termín: 16. 4. 2018 (ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě), opravné termíny (pro omluvené uchazeče): 10. a 11. 5. 2018.

Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT.

...

Přihláška ke studiu

Uchazeči o středoškolské studium podávají středním školám přihlášku ke vzdělávání nejpozději do 1. března 2018.

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor vzdělávání 36-46-M/01.

...

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a klasifikace ze základní školy (známky na vysvědčení za poslední tři klasifikační období).

Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE.

Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - pdf.