Denní studium

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělání: čtyřleté denní

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020: 1 až 2 třídy = 30 až 60 žáků (dle počtu uchazečů)

Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška 2019

V březnu 2019 budeme  pořádat pro uchazeče tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou přijít vyzkoušet uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, podmínky jednotných přijímacích zkoušek - více informací zde.

Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín: bude upřesněno

Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT.

...

Přihláška ke studiu

Uchazeči o středoškolské studium podávají středním školám přihlášku ke vzdělávání nejpozději do 1. března 2019.

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDF; XLS; vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obor vzdělávání 36-46-M/01.

...

Kritéria přijímacího řízení pro denní studium

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a klasifikace ze základní školy (známky na vysvědčení za poslední tři klasifikační období).

Přesná kritéria přijímacího řízení - bude upřesněno.

Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - pdf.