Zkoušky nanečisto

Zkoušky nanečisto - pořádáme pro zájemce ve středu 7. března 2018 od 14 hod

Předem je nutné poslat přihlášku (je zde uveden i rozpis jednotlivých zkoušek), aby bylo možné připravit pro účastníky zkušební dokumentaci.

Vyplněné přihlášky posílejte na mail: lebedova@spszem.cz, a to do 5. března 2018.