loading
Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Maturity ve školním roce 2020/2021

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak z dobrovolné zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, z dobrovolné zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek (geodézie, katastru nemovitostí, praktické zkoušky). Pro jarní termín MZ 2021 jsou zrušeny písemné práce z jazyků.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující, v profilové části si může zvolit předmět deskriptivní geometrie (ústní zkouška) Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Podrobné informace k organizaci profilové části maturitních zkoušek.  

Informace k tématům profilových zkoušek:

Maturitní témata z předmětu Katastr nemovitostí pro školní rok 2020/21 - zde

Maturitní témata z předmětu Geodézie pro školní rok 2020/21 - pro GIS

Maturitní témata z předmětu Geodézie pro školní rok 2020/21 - pro GEO 

Maturitní témata z Praktické maturity pro školní rok 2020/21 - pro GIS

Maturitní témata z Praktické maturity pro školní rok 2020/21 - pro GEO

--

 Dobrovolná zkouška z ČJL - Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 2020/21 - zde

Vyplněný formulář se seznamem 20 vybraných děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury - odevzdat do 30. 4. 2021. - odevzdají pouze ti, kteří se do 30.4. 2021 k ústní zkoušce písemně přihlásí!

Dobrovolná zkoušky - pouze ti, kteří se do 30.4. 2021 k ústní zkoušce písemně přihlásí! - Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2020/21 - zde

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM