Asociace podnikatelů v geomatice

Tento týden se naše škola stala přidruženým členem Asociace podnikatelů v geomatice. APG je zapsaný spolek založený především za účelem sdružování a podpory osob podnikajících v oblasti sběru, distribuce, ukládání, analýzy, zpracování a prezentace geografických dat nebo geografických informací - tedy osob podnikajících v geomatice. V rámci této organizace se budeme podílet především na činnosti pracovní skupiny pro vzdělávání. 

Další informace o APG na http://www.kgk.cz/ nebo http://apgeo.cz/