Byli jsme na Schole Pragensis 2017

Jako každoročně jsme se letos zúčastnili 22. ročníku přehlídky středních škol v Praze. Návštěvnost byla obrovská a tak věříme, že se přijdou uchazeči podívat i na naše dny otevřených dveří. Nejbližší den je v úterý 5. 12. 2017 od 16:30 h. Zahájíme letem dronu a besedou s vedením školy (v jídelně). Poté si budou moci návštěvníci školu prohlédnout, pohovořit s vyučujícími i s žáky (do cca 18:30 h).