Digitální model reliéfu ČR

ČÚZK zpřístupnil na svém geoportálu odkaz na novou aplikaci, která umožňuje prostorové zobrazení digitálního modelu reliéfu 4. generace (DMR 4G) http://zememerickyurad.maps.arcgis.com/home/webscene/. Alikace je umístěna pod uživatelským účtem Zeměměřického úřadu na mapovém portálu ArcGIS Online http://zememerickyurad.maps.arcgis.com/. Jako texturu povrchu lze volit ortofoto nebo základní mapy středního měřítka ČR. Možné je také volit standrdní podkladové mapy poskytované společností ESRI. Výšková data jsou vytvořena z leteckého laserového skenování viz http://geoportal.cuzk.cz/. V galerii jsou připraveny pohledy na zajímavá místa naší republiky.