Mapování jižního Súdánu

SPŠ zeměměřická navázala spolupráci s mezinárodní humanitární organizací Lékaři bez hranic a zapojila se do projektu Missing maps (chybějící mapy). Žáci 3. ročníku se v rámci předmětu geografické infomační systémy naučili zaplňovat bílá místa tam, kde již probíhá nebo je plánována humanitární pomoc, a kde potřebné mapy nejsou dostupné. 21. 2. takto naši žáci pomohli zmapovat na podkladě družicových snímků část jižního Súdánu. Těší nás, že jsme mohli pomoci lidem v nouzi a věříme, že se mnozí budou i nadále ke spolupráci s Lékaři bez hranic vracet.

Připojte se k projektu také: http://www.lekari-bez-hranic.cz/ 

Více informací o projektu zde.