Maturitní ples 2015

Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhla akce žáků 4. ročníků - maturitní ples a imatrikulace žáků 1.A. Velikánské poděkování patří hlavní organizátorce Oli R.. Neobešla se však ani bez pomoci spolužaček a spolužáků ze 4.A, kteří se velkým či malým úsilím podíleli např. zajišťování sponzorů, nacvičování plesových vystoupení a mnoha dalších věcí. Program plesu jistě každého uspokojil - tanec, výhry (ba i prohry) v tombole, sportovní i taneční vystoupení, milá setkání s absolventy ... co víc si přát?